Vastuullisuus Lumo-kodeissa

Meillä Lumo-kodeilla on tehty jo vuosia pitkäjänteistä työtä vastuullisemman ja paremman kaupunkiasumisen puolesta. Ympäristöystävällisyys vuokra-asumisessa syntyy niin rakentamisen, ylläpidon kuin asumisen palveluiden myötä.

Kysyimme Lumo-kotien asukkailta keväällä 2020 heidän odotuksistaan vastuullisuustyötämme kohtaan sekä vastuullisuusteemoista, joita asukkaamme pitävät tärkeimpinä sekä kodin valintaa tehdessä että asumisen aikana.

Tämä asukaskysely oli osa vastuullisuuden sidosryhmäkyselyä, jonka tulokset toimivat tärkeänä sisältönä joulukuussa 2020 julkaistuun vastuullisuusohjelmaamme.

Vastuullisuus korkeassa kurssissa Lumo-kodeissa

Vastuullisuusohjelmamme ohjaa Lumo-kotien vastuullisuustyötä vuoteen 2030 asti ja ohjelma koostuu neljästä painopistealueesta: kestävien kaupunkien rakentaja, paras asiakaskokemus, vastuullinen yrityskansalainen sekä osaavin henkilöstö ja energinen työpaikka.

Klikkaa kuva suuremmaksi

Vastuullisuusohjelmallamme olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja kaikkien Lumo-talojen hiilineutraaliin energiankäyttöön vuoteen 2030 mennessä. Osana hiilineutraaliustavoitettamme liityimme kansainväliseen World Green Building Councilin nollahiilisitoumukseen (Net Zero Carbon Buildings Commitment).

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, joihin olemme sitoutuneet:

Klikkaa kuva suuremmaksi

Lumo rakentaa kestäviä kaupunkeja

Olemme sitoutuneet toimintamme energiatehokkuuden parantamiseen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Rakennamme kasvukeskuksiin, hyvien julkisten kulkuyhteyksien ja palvelujen äärelle.

Toteutamme kaikki rakennushankkeemme vastuullisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, ympäristövaikutukset minimoiden. Pyrimme mahdollisimman pitkäikäisiin, vähähiilisiin sekä materiaali- ja energiatehokkaisiin rakennuksiin. Tavoitteenamme on luoda turvallisia, terveellisiä, viihtyisiä ja ympäristöystävällisen asumisen mahdollistavia Lumo-koteja.

Lumo-koti on ympäristöystävällisempi valinta

Kiinteistöissämme on käytössä täysin hiilivapaa, Helenin sertifioitu vesivoimalla tuotettu sähkö, jolla valaistaan yleistilat ja pihat, lämmitetään talosaunat, pyöritetään pesutuvan koneita ja hoidetaan talojen ilmanvaihto. Sen lisäksi pääkaupunkiseudulla on käytössä Fortumin hiilineutraali kaukolämpö jo 79 talossa. Kun valitset Lumo-kodin, saat sinulle sopivan kodin paketoituna parhain palveluin – ympäristöystävällisesti.

Asukkaidemme turvallisuus ja viihtyisyys on meille ykkösprioriteetti. Panostamme talojen energiatehokkaaseen ja turvallisuutta lisäävään valaistukseen, huolehdimme asuntojen terveellisistä sisäympäristön olosuhteista ja edistämme asumisen yhteisöllisyyttä aktiivisten Lumo-tiimien avulla. Lisäämme vastuullista asumista ja asukkaidemme hyvinvointia edistäviä palveluita.

Olemme jo vuosia satsanneet kierrätykseen ja jätteiden vähentämiseen Lumo-taloissa. Tavoitteemme on mahdollistaa Lumo-kodeissa yhä kattavampi jätteiden lajittelu ja yhteistyössä asukkaidemme kanssa vähentää taloissamme syntyvän sekajätteen määrää.

Lajittelumahdollisuudet talon jätehuoneessa ovat laajat – muovi, pahvi, kartonki, biojäte, lasi, metalli sekä kuivajäte kerätään lähes kaikissa taloissamme erikseen. Järjestämme vuosittain kerran tai kahdesti kierrätyskontteja talkoisiin, jotta asukkaat voivat kierrättää isommat esineet asianmukaisesti.

Lumo-kotien asukkailla on käytössään yhteiskäyttöautokonsepti. Yhteiskäyttöautot täydentävät julkista liikennettä ja tuovat Lumo-asukkaille ympäristöystävällistä valinnanvaraa liikkumiseen. Tavoitteemme on, että vuoden 2025 loppuun mennessä kaikissa taloissamme on mahdollisuus yhteiskäyttöautoon tai -pyörään.

Kun valitset Lumo-kodin, saat sinulle sopivan kodin paketoituna parhain palveluin – ympäristöystävällisesti.

Lumo-kodistasi pidetään huolta ympäristöystävällisemmin

Olipa kotisi uusi, peruskorjattu tai vanhempi, pidämme siitä huolta. Kiinteistönhoito on paikallisesti toimivien ammattilaisten käsissä ja vikailmoituksia voi jättää My Lumo -palvelun kautta 24/7.

Tekoälypohjainen IoT-ratkaisu ohjaa jo noin 29 000 Lumo-kodin sisälämpötilaa. Ennakoivaa tekoälyä hyödyntävä ratkaisu säätää automaattisesti talon lämmitystä asuntojen todellisen lämpötilan sekä sääennusteen perusteella ja ehkäisee näin ylilämmitystä.

Kiinteistöjen vedenkulutuksen seuranta ja raportointi auttaa meitä havaitsemaan mahdolliset vesivuodot varhain. Kannustamme asukkaita maltilliseen vedenkulutukseen.

Lumo on vastuullinen vuokranantaja

Toimimme vastuullisesti ja läpinäkyvästi. Vastuullisen toimintamme perustana toimii liiketoimintaperiaatteemme sekä toimittajillemme suunnatut toimintaperiaatteet.

Kiinteistöjen kunnostus ja korjaustoimet tehdään suunnitellusti ja valvotusti, investoimme korjauksiin merkittävästi vuosittain.

Edellytämme, että uudistuotannossa, korjausrakentamisessa ja kiinteistöjemme ylläpitotoiminnassa koko hankintaketjumme noudattaa vastuullisia toimintaperiaatteita, on liittynyt vastuu Group Oy:n luotettava kumppani -palveluun, hoitaa lakisääteiset yhteiskunnalliset velvoitteensa sekä sitoutuu ympäristötavoitteisiimme.

Kaikkien yhteistyökumppanimme tulee kaikessa toiminnassaan noudattaa voimassa olevaa työlainsäädäntöä ja työehtosopimusta sekä työterveyttä ja -turvallisuutta koskevia säädöksiä ja sitoutua näiden edistämiseen. Emme hyväksy laittoman työvoiman, pakkotyövoiman emmekä lapsityövoiman käyttöä hankintaketjussamme.

Katso kaikki vapaat Lumo-kodit