Asumisen trendit ja kehitys

Vastuullisuus korkeassa kurssissa Lumo-kodeissa

Yli 70 prosenttia Lumo-kotien asukkaista pitää ympäristö- ja vastuullisuusasioita tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Korkea luku ilahduttaa Lumo-kotien tuoretta vastuullisuuspäällikköä, Hannamari Koivulaa.

235x174

Lumo-kodeissa asuu vastuullisia ihmisiä. Tämä näkyi selvästi touko–kesäkuun vaihteessa asukkaille tehdystä vastuullisuuskyselystä. Yli 70 prosenttia vastanneista pitää ympäristö- ja vastuullisuusasioita tärkeinä tai erittäin tärkeinä.

Hernesaarenkatu 17:n pihalla Helsingissä kasvaa upea sirotuomipihlaja. Talon Lumo-tiimi pelasti sen kuultuaan eräältä asukkaalta, että Kulttuuritehdas Korjaamon pihalla on koristepuita, jotka etsivät uutta kotia.

– Kyselyn mukaan ympäristöystävällisyys on merkittävä valintaperuste jo silloin, kun uutta kotia vasta etsitään. Kolme neljästä Lumo-kotien asukkaasta pitää asumisen ympäristöystävällisyyttä, kuten kattavia jätteiden lajittelumahdollisuuksia, yhtenä kodin valintaan vaikuttavana tekijänä, Hannamari Koivula kertoo.

Vastuullisuuskyselyyn vastasi 2 684 Lumo-asukasta, mitä Koivula pitää erittäin hyvänä lukuna.

– On mahtavaa, että Lumo-kodeilla on näin aktiivisia ja vastuullisuusasioista kiinnostuneita asukkaita!

Lumo-kotien vastuullisuustyö jo pitkällä

Hannamari Koivula aloitti Lumo-kotien vastuullisuuspäällikkönä maaliskuussa. Hänen vastuullaan on vastuullisuusasioiden kehittäminen yritystasolla. Tällä hetkellä Koivulan työkenttään kuuluu muun muassa vastuullisuusohjelman kokoaminen vuoden loppuun mennessä sekä vastuullisuudesta raportointi. Lumo-asukkaille tehty kysely ja sen analysointi on osa tätä työtä.

– Asukkaiden äänen kuuleminen on äärimmäisen tärkeää. He ovat parhaita asiantuntijoita, kun mietitään vastuullisen asumisen kehittämistä. Kyselyn lisäksi kutsuttiin kokoon myös asukkaista koostuva Lumo-asukasraati, joka käsitteli samoja asioita pienemmässä ryhmässä.

Koivula muistuttaa, että Lumo-kodit on tehnyt vastuullisuustyötä jo pitkään. Hän listaa muutamia esimerkkejä:

Haluamme asukkaiden tietävän, että Lumo-kodeissa asuminen on vastuullista ja ympäristöystävällistä.

Hannamari Koivula235x174235x174

– Lumo-taloissa on muun muassa hiilineutraali sähkö ja 90 prosentissa taloista löytyy myös energian- ja vedenkulutuksen etävalvontajärjestelmä. Taloissa käytetään tekoälyä hyödyntävää Leanheat-järjestelmää, jolla säädetään lämmitystä automaattisesti asuntojen todellisen lämpötilan ja sääennusteen perusteella, mikä säästää noin 10 prosenttia lämmitykseen käytettävää energiaa. Ja tietysti jokaisessa Lumo-talossa on niin hyvät lajittelumahdollisuudet kuin mitä kiinteistöön voidaan järjestää. Esimerkiksi muovin lajittelupisteitä on lisätty jatkuvasti niihin taloihin, joissa on sopiva paikka sitä varten.

Vastuullisuusohjelmassa nämä ja muut Lumo-kotien vastuullisuustoimet kootaan yhteen ja määritellään uudet tavoitteet, joita kohti vastuullisuusasioissa seuraavaksi suunnistetaan.

– Vastuullisuus alkaa kiinteistön paikan valinnasta ja talon suunnittelusta ja päättyy purkuun rakennuksen elinkaaren lopuksi. Näiden välissä tehdään paljon rakentamiseen, asumiseen ja korjaustöihin liittyvää, vastuullisuuteen vaikuttavaa päätöstä ja valintaa, Koivula muistuttaa.

Siisteys, turvallisuus, viihtyisyys ykkösiä

Kun Lumo-kotien asukkailta kysyttiin asumiseen liittyvistä vastuullisuusasioista, korostuivat selvästi asuinalueiden siisteydestä, asumisturvallisuudesta ja viihtyisyydestä huolehtiminen. Yli 90 prosenttia vastanneista pitää näitä tärkeinä tai erittäin tärkeinä asumiseen vaikuttavina tekijöinä.

Samat teemat nousivat esiin myös Lumo-asukasraadissa. Yhtenä yksittäisenä ratkaisuna ehdotettiin jätehuoneiden käytöstä ja lajittelusta kertovan viestinnän lisäämistä nykyistä useammalla kielellä.

– Tämä on hyvä idea, joka varmasti kuuluu tulevan vastuullisuusohjelman toimenpide-ehdotuksiin. Nyt haetaan sekä isoja linjauksia että konkreettisia, pieniäkin parannusideoita, Koivula sanoo.

Seuraavaksi eniten Lumo-kotien asukkaat arvostavat lämmityksen ja jäähdytyksen säätömahdollisuutta asunnon sisällä. Tämä on tärkeää tai erittäin tärkeää yli 80 prosentille vastaajista.

Lumo-kotien asukkaat nauttivat myös luonnosta ja vihreydestä. Neljä viidestä asukkaasta pitää kaupunkiluonnon ja viheralueiden kehittämistä tärkeänä tai erittäin tärkeänä asumiseen vaikuttavana asiana.

– Luonnon ja viheralueiden tärkeys on varmasti kasvanut poikkeuskevään ja kesän aikaan, Koivula arvioi.

Lisää energiatehokkuutta ja lajittelumahdollisuuksia

Kun asumiseen liittyvistä vastuullisuusasioista siirryttiin pohtimaan ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen liittyviä asioita, korostuivat kyselyssä jälleen lajitteluun ja kierrätykseen liittyvät seikat.

Kattavat kierrätysmahdollisuudet niin Lumo-talojen jätehuoneissa kuin asuinalueellakin koetaan tärkeäksi, samoin lajittelumahdollisuuksien parantaminen itse asunnossa. Näitä asioita pitää tärkeänä tai erittäin tärkeänä neljä viidestä kyselyyn vastanneesta.

Talojen energiatehokkuuden optimointi ja parantaminen on puolestaan tärkeää kolmelle neljästä asukkaasta.

Viestintä avainasemassa

Turvallisuus, viihtyisyys, siisteys ja ympäristöasiat nousivat Lumo-asukkaiden vastuullisuuskyselyssä esiin monessa kohdassa, kysyttiinpä asiaa miltä kannalta tahansa.

– Lisäksi korostuivat viestinnän tärkeys ja siinä erityisesti monikanavaisuus, eli erilaisten viestintäkanavien käyttö, jotta kaikki asukkaat varmasti tavoitettaisiin. Toinen viestintään liittyvä seikka oli jo aiemminkin mainittu viestiminen eri kielillä, Koivula summaa.

Lumo-kotien asukkaat ovat ottaneet hyvin vastaan myös yhteiskäyttöajoneuvot, autot ja sähköpyörät.

– Näitä toivotaan lisää.

Kyselyitä tehty laajasti

Vastuullisuusohjelmaa varten on kuultu asukkaiden lisäksi myös muita Lumo-kodeille tärkeitä tahoja. Hannamari Koivula kertoo, että omat vastuullisuuskyselynsä ovat saanet Lumo-kotien sidosryhmät, yhteistyökumppanit ja myös talon oma henkilökunta.

– Nyt meillä on laaja paletti mielipiteitä ja näkemyksiä sekä hyviä kokemuksia Lumo-kotien aiemmasta pitkäjänteisestä vastuullisuustyöstä. Nämä kootaan kaikki yhteen vastuullisuusohjelmaksi tavoitteineen ja toimenpiteineen. Haluamme asukkaiden tietävän, että Lumo-kodeissa asuminen on vastuullista ja ympäristöystävällistä ja kertoa avoimesti, mitä kaikkea sen eteen on tehty ja tehdään jatkossa.

Koivula muistuttaa, että vastuullisuustyössä on monta tasoa: on asioita, joita voi tehdä vuokranantaja, rakentajat, huoltoyhtiöt ja muut asumisen ammattilaiset, mutta myös paljon asioita, joista asukkaat voivat itse pitää huolta kodeissaan.

Vastuullisuustyössä on monta tasoa: on asioita, joita voi tehdä vuokranantaja, rakentajat, huoltoyhtiöt ja muut asumisen ammattilaiset, mutta myös paljon asioita, joista asukkaat voivat itse pitää huolta kodeissaan.

Hänen omassa viisihenkisessä perheessään asuu vanhempien lisäksi yksi päiväkoti-ikäinen ja kaksi alakouluikäistä lasta.

– Kyllä meillä opetetaan lapsille kierrätystä ja lajittelua, kiinnitetään huomiota vedenlotraukseen ja muihin vastuullisuusasioihin niin kuin varmasti useimmissa muissakin lapsiperheissä. Välillä paremmalla, välillä huonommalla menestyksellä. Tärkeintä on kuitenkin pitää nämä asiat mielessä sekä isossa että pienessä mittakaavassa, niin talojen suunnittelussa, rakennuttamisessa kuin veden kulutuksessa ja kodin talousjätteen kierrättämisessäkin.

Lue lisää Lumo-kotien vastuullisuudesta

1.12.2020 (Muokattu 4.6.2021)

Teksti Paula Ristimäki

Kuvat Sami Heiskanen

Vuokraa Lumo-koti ja tee siitä omasi!Vuokraa Lumo-koti ja tee siitä omasi!

Koti on enemmän kuin neliöt, joissa asumme. Se on myös tärkeät kulmat niiden ympärillä. Löydä omaan elämäntapaasi sopiva koti verkkokaupastamme tai anna meidän löytää sinulle koti, jossa viihdyt pitkään.

Koti on enemmän kuin neliöt, joissa asumme. Se on myös tärkeät kulmat niiden ympärillä. Löydä omaan elämäntapaasi sopiva koti verkkokaupastamme tai anna meidän löytää sinulle koti, jossa viihdyt pitkään.

Tutustu ja ihastu