Guide för en ny boende i en Lumo-bostad

För att säkerställa att våra boende trivs hos oss ber vi alla våra nya boende läser denna guide. I guiden har vi sammanställt de viktigaste sakerna som man ska beakta när man bor i en Lumo-bostad.

Varmt välkommen

Grattis till valet av livsstil – Lumo-bostäder är stadsboende av bästa slag!

I en Lumo-bostad kan du leva ett liv i din stil: vi uppmuntrar att du djärvt gör din bostad och vardag så att den motsvarar din stil genom att utnyttja de mångsidiga boendetjänsterna i Lumo-hemmen.

Vi hoppas att du trivs länge i ditt nya hem. Om din livssituation förändras och det blir aktuellt att flytta, vänligen kontakta oss. Vi hjälper dig att hitta ett nytt hem som motsvarar dina behov och önskemål.

Att flytta från ett Lumo-hem till ett annat är fiffigt och lyckas lätt.

Enkelt och behändigt

Lumo-hemmen finns nära god kollektivtrafik och mångsidiga tjänster.

Din vardag underlättas också av mångsidiga Lumo-tjänster. Ta i bruk den snabba internetförbindelse som ingår i din hyra och beställ vid behov gratis inredningsfärger genom oss.

Se vad allt som ingår i Lumo-bostäder.

Ta i bruk Lumo-tjänsterna via My Lumo-tjänsten.

Boendeexperter till din tjänst

Vi finns till för dig. Om du behöver hjälp med boendefrågor, kontakta oss.

Du når oss bäst via My Lumo-tjänsten. Vi rekommenderar i synnerhet att utnyttja My Lumo-tjänstens chattkanal. Då identifierar våra kundrådgivare dig på ett säkert sätt och du behöver inte separat uppge namn- och adressuppgifter.

Våra servicerådgivare svarar på våra boendes frågor och styr samtalen vidare vid behov. Våra disponenter ser till att våra boendes vardag löper smidigt, och våra boenderådgivare hjälper till vid eventuella problem med boendet.

My Lumo-tjänsten

My Lumo är en webbtjänst för dem som bor i Lumo-bostäder, genom tjänsten kan du smidigt sköta alla frågor som gäller boende, också mobilt.


I My Lumo-tjänsten hittar du de viktigaste uppgifterna och anvisningarna om din bostad och ditt hus. Via tjänsten kan du betala hyran, hyra bilplats och boka bastuturer. Via tjänsten gör du också nödvändiga felanmälningar och följer handläggningen av dem.

Via My Lumo-tjänsten når du oss bäst och där kan du också läsa våra meddelanden. Genom att ta i bruk tjänsten påverkar du också ditt boende – du kan svara på enkäter som gäller utvecklingen av Lumo-bostäder, delta i boendeevenemang och i utlottningar som endast är avsedda för dem som använder My Lumo-tjänsten.
Via My Lumo-tjänsten får du också tillgång till alla tjänster och förmåner som ingår i Lumo-boendet.


Läs mer och ta i bruk tjänsten!

Gemenskap

I Lumo-hemmen bor olika slags människor, från olika kulturer och i olika livssituationer – och även sällskapsdjur. Lumo informerar aktivt de boende och på flera olika språk för att alla ska känna till de regler som gäller när man bor i våningshus.

Har du redan läst ordningsstadgan för Lumo-hus?

Ibland leder kommunikations- och språkutmaningar eller kulturella skillnader till missförstånd och sprickor i grannsämjan. Då kan det vara bra att på nytt läsa igenom ordningsstadgan och komma ihåg att var och en kan bidra till den gemensamma trivseln – om någon inte följer reglerna kan du vänligen påpeka det för personen eller tipsa oss om missförhållandet, så hjälper vi till.

Kom ihåg särskilt de punkter som anges nedan.

Störande ljud

När man bor i en stad eller ett våningshus är det vanligt att höra olika slags ljud, men i det egna hemmet eller i husets gemensamma lokaler är det inte lämpligt att föra ett liv som stör grannarna. Vänligen undvik onödigt oväsen, särskilt nattetid. I Lumo-hus råder tystnad kl. 22–07.

Rökning

Rökning är förbjuden i alla inomhuslokaler, och beroende på huset också på balkonger och gårdsområden. Rökning är tillåten endast utomhus på platser som anges särskilt.

Sortering och återvinning

Sopor ska sättas i avfallskärlen. Sortera dina sopor rätt både hemma och i avfallsrummet. De boende ansvarar själva för borttransport av skadligt avfall och möbler. Det lönar sig naturligtvis att ge vidare möbler i gott skick!

Sällskapsdjur

Sällskapsdjur är varmt välkomna hos oss. Men se till att ditt sällskapsdjur inte rör sig fritt utanför hemmet eller stör de övriga boende i huset. Sällskapsdjuret uträttar naturligtvis sina behov först efter att det lämnat gårdsområdet.

Lumo-teamverksamhet

Vill du delta i utvecklandet av gemensam verksamhet i ditt hus? Lumo-teamet är ett fritt sammansatt boendeteam som med stöd av Lumo-hemmen ordnar gemensam trevlig verksamhet för husets boende.

Läs närmare
235x174

Ansvar

I Lumo-hem bor du i hyresbostad på ett hållbart sätt. I Lumo-hem kan du sortera avfall i stor utsträckning och vi förutsätter att alla våra boende sorterar omsorgsfullt olika typer av avfall; plast, kartong, papp, bioavfall, glas och metall.

De husspecifika återvinningsanvisningarna hittar du i My Lumo-tjänsten.

Vi uppmuntrar och vägleder de boende i Lumo-hemmen att leva på ett hållbart sätt. Vi erbjuder våra boende olika delningstjänster; lokaler och fordon – såsom en omfattande tjänst för bildelning, som gör det möjligt att ta i bruk en bil vid behov.

Läs tips om hållbar livsstil i Lumo-hem och utnyttja dem i din vardag.

Vi utvecklar ständigt nya hållbara tjänster för Lumo-bostäder i samarbete med våra boende.

Tjänster för den boende har du alltid med dig

Läs mer om lokalerna och tjänsterna i ditt hus och ta dem i bruk smidigt via My Lumo-tjänsten.

My Lumo-tjänsten
235x174