Varallisuusrajat kunnissa

Valtion tukemissa arava- ja korkotukiasunnoissa noudatetaan asuntojen vuokrauksessa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n asukasvalintaperusteita, jolloin valintaan vaikuttavat hakijan tulot, varallisuus sekä asunnontarve. Asukkaiden valinnassa etusijalle asetetaan asunnottomat ja muut kiireellisimmässä asunnontarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat.

Rajoitetun asukasvalinnan kohteissa varallisuutesi saattaa vaikuttaa siihen, mitä asuntoja sinulla on mahdollisuus saada. Kysymme tarvittavat varallisuustiedot asuntohakemuksella ja pyydämme tarvittaessa tarkemmat selvitykset varallisuudesta asuntovarauksen yhteydessä. Selvityksiä ei tarvitse toimittaa etukäteen.

Varallisuusrajat ovat voimassa kaikissa kunnissa, mutta ne saattavat vaihdella kunnittain. Jos varallisuutesi ylittää haettavan kunnan varallisuusrajan, emme voi huomioida hakemustasi kyseisen kunnan varallisuusrajoitteisten asuntojen asukasvalinnassa.

Voimassa olevat varallisuusrajat kunnissa