Asumisen trendit ja kehitys

Palveleva koti, huoleton arki

Tulevaisuudessa asumiselta toivotaan vaivattomuutta ja sitä, että palvelut ovat lähellä tai tilattavissa kotiin saakka. Tämä käy ilmi Kojamon ja sen Lumo-brändin Asumisen tulevaisuus -tutkimuksesta

235x174

Suomalaisten toiveet tulevaisuuden asumiselle ovat maltillisia. Eniten toivotaan arkea helpottavia palveluita, jotka olisivat myös helposti saatavilla. Näin vastasi lähes puolet Kojamon ja Lumo-brändin Asumisen tulevaisuus -tutkimukseen osallistuneista. Tutkimus tehtiin syksyllä yhteistyössä 15/30 Researchin kanssa.

Etenkin yli 35-vuotiaat vastaajat halusivat entistä laajempia palveluratkaisuja, jotka lisäävät asukkaiden vapaa-aikaa ja toisaalta antavat mahdollisuuden asua kotona entistä pidempään.

Ammattilaiset hoitamaan kunnossapitoa ja remontteja

Yhtenä tärkeimmistä esiin nousseista seikoista oli toive asumisen huolettomuudesta.

Jopa 65 prosenttia toivoo, että esimerkiksi kunnossapidosta ja remonteista ei tarvitse huolehtia itse. Oma huoltomies oli toivelistalla yli puolella, 56 prosentilla, vastaajista. Nämä toiveet korostuivat yli 65-vuotiaiden tutkimukseen osallistuneiden vastauksissa, mikä heijastelee halua itsenäiseen asumiseen silloinkin, kun ikä alkaa karttua.

Toiveita on kuunneltu. Tänä keväänä kaikissa pääkaupunkiseudun Lumo-kohteissa käynnistettiin Lumo-talkkarihanke. Asukkaat saavat tarvitsemansa huoltomiehen palvelut aina samalta tutulta talonmieheltä.

Myös siivoamisen moni ulkoistaisi mielellään: vastaajista 38 prosenttia toivoi apua kotitöihin.

Hotellien all inclusive osaksi kotona asumista

Erilaisten palveluiden tarjoaminen ja palveluverkostojen rakentaminen eli niin sanottu asumisen palvelullistaminen kiinnosti sekä iäkkäitä että nuoria.

Iäkkäämmät vastaajat toivoivat mahdollisuutta kodinhoitopalvelujen hankkimiseen, nuoremmat puolestaan arvostivat esimerkiksi erilaisia viihdepalveluita, kuten mediapaketteja sekä ruuan kotiinkuljetuspalveluita.

Lähes kolmannes vastaajista oli kiinnostunut all inclusive -tyyppisestä asumisesta, johon sisältyvät esimerkiksi ravintola- ja kodinhoitopalvelut.

Lähes kaksi kolmesta, 63 prosenttia henkilöistä, jotka haluaisivat erilaisia asumisen palveluita, olisi niistä myös valmis maksamaan.

Älykäs koti luonnonrauhassa

Kaupunkilaiset arvostavat paitsi sitä, että palvelut ovat lähellä, myös asuinalueensa luonnonläheisyyttä. Yli puolet vastanneista toivoo, että tulevaisuuden asuinympäristössä olisi hiljaisia paikkoja, joissa pääsee rauhoittumaan.

Teknologistumisen uskotaan tuovan entistä enemmän mahdollisuuksia siihen, että asuinympäristön voi valita yhä useammin omien mieltymysten perusteella. Kodin ei tarvitse sijaita aivan työpaikan lähellä, sillä etätöiden tekeminen on entistä useammalle arkipäivää jatkossa.

Teknologistumisen uskotaan tuovan entistä enemmän mahdollisuuksia siihen, että asuinympäristön voi valita yhä useammin omien mieltymysten perusteella.

Älykotiratkaisutkin kiinnostavat, mutta varsinaista teknologiaa tärkeämpää on se, mitä älykäs koti asukkailleen mahdollistaa. Tässäkin korostuu vastaajien toive entistä helpommasta arjesta ja siitä, että teknologian kehittyminen mahdollistaa yhä mukavamman asumisen.

Esimerkiksi 61 prosenttia pitää kiinnostavana tulevaisuuden asumisessaan sitä, että valaistus kytkeytyy päälle tilaan astuttaessa. Reilu puolet vastaajista oli kiinnostunut mahdollisuudesta säätää kodin lämpötilaa ja ohjata kodin eri toimintoja ja laitteita etänä.

Omannäköistä ja ekologista asumista

Entistä joustavammille asumisratkaisulle on kysyntää, ja tutkimuksen mukaan tähän vaikuttaa muun muassa työelämän murros.

57 prosenttia vastanneista uskoi, että voisi asua vuokralla tulevaisuudessa. Etenkin asumisen muutoskohdissa kaivataan sujuvuutta ja mahdollisuuksia löytää itselle ja omaan elämäntilanteeseen sopivin vaihtoehto. 62 prosenttia arvostaa sitä, että asunto on helppo vaihtaa toiseen, kun esimerkiksi asumistarve muuttuu.

Vaikka elämäntilanteen muuttuessa koti vaihtuisi toiseen, toivotaan sen ja asuinympäristön heijastelevan persoonallisuutta ja omaa henkeä – tätä mieltä oli vähän yli puolet vastaajista.

Kaksi kolmasosaa vastaajista piti tärkeänä mahdollisuutta oman kodin personointiin esimerkiksi valitsemalla pintamateriaalit itse.

Myös ekologiset näkökulmat nousivat vastauksissa esiin: tulevaisuuden asumiseltaan 58 prosenttia vastaajista toivoo sitä, että tulevaisuudessa asunto kannustaa ekologiseen elämäntapaan.

Kojamo ja Lumo-brändi toteuttivat Asumisen tulevaisuus -tutkimuksen yhteistyössä 15/30 Researchin kanssa syksyllä 2016. Verkkokyselyyn osallistui 1001 suomalaista 1875-vuotiasta kaupunkilaista. Lisäksi haastateltiin 13 eri alojen asiantuntijaa.

Testaa oma hiilijalanjälkesi!

Oletko kestävän arjen sankari vai vastuullinen kanssamatkustaja? Kokeile
uutta hiilijalanjälkitestiämme ja nappaa vinkit kestävään asumiseen.

Tee testi