I vilket skede är min bostadsansökan?

Bostäder bjuds ut i takt med att de blir lediga. Din ansökan är med i urvalsförfarandet genast efter att den aktiverats och förblir i kraft tre månader. Vi har inget kösystem. Den turordning i vilken din ansökan behandlas kommer med andra ord inte att ändras.

På vilka grunder väljs hyresgästerna?

Hos oss kan hyresgästerna själva välja sitt eget hem i webbutiken Lumo. Studera bostäderna, välj ett hem som passar dig och hyr ditt nya hem i webbutiken.

Om objektet har förmögenhetsgränser, iakttas vid uthyrningen av bostäderna Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA:s kriterier för val av hyresgäster, vilket innebär att valet av hyresgäst påverkas av den sökandes inkomster, förmögenhet och bostadsbehov.

Läs mer om förmögenhetsgränserna

Hur lång tid tar det att få en bostad?

I webbutiken Lumo kan du hyra en bostad till och med till nästa dag!

Om du har lämnat in en bostadsansökan är det svårt att uppskatta hur länge det dröjer innan du får en bostad. Det beror bland annat på hur många bostäder som blir lediga och på de önskemål som du framfört i din ansökan. På orter med inflyttningsöverskott kan det hända att det finns fler sökande än bostäder som håller på att bli lediga.

Jag besökte er webbplats och där såg jag en annons om en intressant bostad som är ledig. Kan ni erbjuda den till mig?

Om en bostad finns i webbutiken Lumo, kan du hyra den genast.

På vår webbplats och till exempel på Vuokraovi.com presenteras alla uppsagda bostäder, även de som redan är reserverade för någon annan. En bostad som blir ledig tas bort från vår webbplats först när ett nytt hyresavtal har tecknats för den.

Påverkar kreditupplysningarna mina möjligheter att få en bostad?

Vi kontrollerar alla myndiga bostadssökandes kreditupplysningar i Suomen Asiakastieto Oy:s register. Anmärkningar i kreditupplysningarna påverkar inte den sökandes möjligheter att få ett bostadserbjudande i ett hus med förmögenhetsbegränsning. Betalningsstörningarna påverkar hyresgarantins belopp på så sätt att den hyresgaranti som begärs uppgår till 1-3 månaders hyra beroende på störningens typ och belopp. Den normala hyresgarantin är 250 euro. Vi erbjuder inte bostad till en person som har hyresskulder till oss. I webbutiken Lumo kan endast sådana sökande som inte har kreditupplysningsanteckningar eller hyresskulder hos oss ingå ett hyresavtal.

Hur långt hyresavtal tecknar jag?

  • Hyresavtalen för de flesta av våra hyresbostäder gäller tills vidare. I avtalet ingår dock ett villkor om den första möjliga begynnelsetidpunkten för avtalets uppsägningstid. Om du vill säga upp hyresavtalet att upphöra före denna tidpunkt, debiterar vi ett belopp som motsvarar en månads hyra som avtalsvite efter att ditt avtal upphört.
  • Hyresavtal som ingåtts i Lumo-nätbutiken träder i kraft omedelbart efter att du betalat den första månadshyran. Avtalet är ett tidsbestämt hyresavtal på sex (6) månader som förlängs med ett tillsvidareavtal om ingen av parterna vill avsluta hyresförhållandet efter de första sex månaderna. Du kan även ingå ett tidsbestämt avtal på tre (3) månader. Då är hyran lite högre.
  • I nybyggen är hyresavtalet alltid ett tidsbestämt avtal på tolv (12) månader.

Om det inte har uppstått några problem, hoppas vi naturligtvis att du även efter det tidsbestämda avtalet fortsätter som hyresgäst hos Lumo.