VVO-konserni vaihtoi nimensä 27.3.2017 Kojamo-konserniksi. Lumo on osa Kojamo-konsernia. Lue lisää

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

Kojamo Oyj / Kojamo-konserni
Mannerheimintie 168a
00300 Helsinki
Puh. 020 508 310

2. Rekisteriasioista vastaava

Kojamo-konsernin lakiyksikkö
Mannerheimintie 168a
00300 Helsinki
Puh. 020 508 310

3. Rekisterin nimi

Työhakemukset

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Työhakemusten käsittely ja rekrytointitilanteet sekä niiden luomat tarpeet.

5. Rekisterin tietosisältö

 • nimi
 • syntymäaika
 • osoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • peruskoulutus- ja tutkinnot suoritusajankohtineen
 • muu suoritettu koulutus
 • sovellusten ja ohjelmien käyttötaidot
 • erityisosaaminen
 • kielitaito
 • nykyinen tehtävät (työnantaja, tehtävänimike sekä tehtäväkuvaus)
 • tärkeimmät aikaisemmat tehtävät (työnantaja, tehtävänimike sekä tehtäväkuvaus)
 • suosittelijat

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Työhakemuslomake internetissä, paperinen työhakemuslomake liitteineen.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietojen luovutusta ja siirtoa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ei ole.

Tietoja ei luovuteta Kojamo-konsernin ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Paperiasiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa, jonne on pääsy vain nimetyillä, salassapitosopimuksen allekirjoittaneilla henkilöillä.

Atk-järjestelmään talletetut tiedot säilytetään keskitetysti lukitussa ja valvotussa atk-konesalissa, joka on palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattu. Tietoihin on pääsy vain nimetyillä, salassapitosopimuksen allekirjoittaneilla henkilöillä, joilta edellytetään järjestelmään kirjautumisessa yksilöllistä käyttäjätunnusta ja salasanaa.