Kojamo Oyj REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä
Kojamo Oyj (y-tunnus: 0116336-2) ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvat yhtiöt
Mannerheimintie 168 a
00300 Helsinki
Puh. 020 508 310

2. Rekisteriasioista vastaava
Kojamo-konsernin lakiyksikkö
Mannerheimintie 168 a
00300 Helsinki
Puh. 020 508 310

3. Rekisterin nimi
Sähköisten avainten käyttörekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterinpitäjän omistamilla kiinteistöillä tapahtuneiden rikosten ja ilkivallan
sekä muiden väärinkäytösten selvittäminen.

3. Rekisterin tietosisältö

Tiedot sähköisten avainten luovutuksista
- avaimen haltijan nimi ja osoite sekä muut mahdolliset yhteystiedot
- luovutus- ja palautuspäivämäärä

Kiinteistöjen ovien kulkutiedot
- avaintunnistetieto
- päivämäärä ja kellonaika

4. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröidyltä itseltään avainten luovutuksen yhteydessä kerätyt tiedot, kiinteistöjen ovien lukijoista kerättävät kulkutiedot

5. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Kojamo-konsernin ulkopuolelle.
Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa poliisille.

6. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja tarvittavin muin tietoturvan toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä, jotka ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen, on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä yksilöllisellä käyttöoikeudella.