LÄS MER: FÖRMÖGENHETSGRÄNSER I KOMMUNERNA


Förmögenhetsgränser

Då ansökan gäller arava- och räntestödsbostäder, ska den sökandes förmögenhet befinna sig inom de gränser som fastställts av staten. Sådana objekt har på husets presentationssida anteckningen "Varallisuusrajat". Din förmögenhet kan påverka hurdana bostäder du har möjlighet att söka. Du kan inte heller söka bostad i hus där förmöhenhetsbegränsning gäller, om du söker bostad i ett företags namn.

I bostadsansökan ska du fylla i dina uppgifter om förmögenhet, om du söker bostad i ett hus med förmögenhetsbegränsning. Vi ber vid behov om närmare redogörelser för förmögenhet i samband med bostadsreserveringen. Det är inte nödvändigt att lämna redogörelser på förhand.

Som förmögenhet beaktas förmögenheten vid tidpunkten för ansökan samt sådan fömögenhet som den sökande har avhändat sig under det år som föregick ansökan. Förvärvsinkomster betraktas inte som förmögenhet. Från förmögenheten kan matlagets sammanlagda skulder avdras.

Förmögenhet är till exempel en fastighet eller en aktielägenhet i den sökandes ägo. I fråga om dessa tillgångar behövs en tillförlitlig uppskattning av egendomens försäljningsvärde (gängse värde). Uppskattningen av försäljningsvärdet kan du begära av disponenten, en fastighetsförmedlare eller byggnadsinspektören. Aktier och fonder beaktas enligt det värde till vilket de noteras vid tidpunkten för ansökan. Dessutom ska du uppge gängse värde av annan betydande förmögenhet i din ägo samt dina eventuella skulder och lån.

Från den förmögenhet som ska beaktas kan värdet av din ägarbostad på utflyttningsorten avdras, om du med din familj ska flytta till en annan ort på grund av ditt arbete och det inte är ändamålsenligt att pendla varje dag, då sträckan kan vara lång eller trafikförbindelserna besvärliga.

Förmögenhetsgränserna gäller i alla kommuner, men variationer kan förekomma mellan kommunerna.

Om din förmögenhet överstiger gränsen i den kommun din ansökan gäller, kan du endast söka fritt finansierade bostäder. Du kan i asuntohaku ta fram enbart fritt finansierade bostäder genom att i vänstra kanten utesluta valet "Näytä myös varallisuusrajoitetut asunnot".

Förmögenhetsgränser i olika kommuner

Ett oväntat fel uppstod i sökningen av förmögenhetsgränser.
Söker uppgifter...

För mer information kan du vända dig till vår kundtänst:
Tfn 020 508 5000
E-post: