Använder våra webbplatser kakor och kan någon annan part samla in uppgifter om mitt besök på Kojamos webbplatser?

Uppdaterad den 26 oktober 2019

Vi samlar in, behandlar och analyserar uppgifter om användningen av våra webbplatser. Vi kan samla in uppgifter om din terminalutrustning med hjälp av kakor ("cookies") och andra motsvarande tekniker, såsom webbläsarens lokala datalager. Vi kan använda uppgifterna för att identifiera enskilda personer.

En kaka är i allmänhet en liten textfil som webbläsaren sparar i terminalutrustningen för att identifiera eller omidentifiera användaren. Med hjälp av kakor kan vi identifiera din webbläsare och använda information som vi har erhållit på detta sätt t.ex. för att räkna de webbläsare som besöker vår webbplats och analysera användningen av vår webbplats. På detta sätt strävar vi efter att utveckla våra webbtjänster för att bättre möta användarnas behov.

Med hjälp av kakor är det möjligt att samla in bl.a. följande uppgifter:

  • användarens IP-adress;
  • klockslag;
  • de besökta sidorna och den tid som använts på dem;
  • webbläsartyp, terminalutrustningens operativsystem;
  • den webbadress från vilken användaren har kommit till webbplatsen och den webbadress till vilken användaren går efter sitt besök på webbplatsen; och
  • den server och den domänadress från vilken användaren har kommit till webbplatsen

Webbplatsen kan också innehålla kakor från tredje parter, såsom mätnings- och uppföljningstjänster och annonsnätverk. Tredje parter kan placera kakor i din terminalutrustning då du besöker Kojamos webbplatser.

Vi använder också kakor på våra webbplatser för att rikta vår reklam på tredje parters webbplatser. Vi samarbetar med företag som är specialiserade i teknologier som används för webbreklam. På grund av uppgifter som har samlats in med hjälp av dessa samarbetspartners kakor och andra tekniker kan våra reklamer riktas på grund av tidigare nätbeteende och andra faktorer till de användare som sannolikt är mest intresserade av våra annonser. I dessa fall kan beteendeinformation som har samlats in från tredje parters webbplatser användas för riktningen.

Dessutom kan våra samarbetspartner och vi samla in uppgifter om hur effektiva våra annonser är. För detta ändamål kan vi samla in t.ex. följande uppgifter:

  • hur många gånger en specifik annons har visats i webbläsaren;
  • om annonsen har öppnats eller inte; och
  • om en bostad hyrdes till följd av att annonsen öppnades

Våra webbplatser kan innehålla länkar till tredje parters webbplatser men vi ansvarar inte för integritetspolicys eller innehåll på sådana webbplatser. Vi rekommenderar att du bekantar dig med integritetsskyddsvillkoren för varje webbplats.

Om du önskar, kan du själv kontrollera i vilken omfattning du samtycker till användning av kakor och riktning av reklam. Du kan förhindra användning av kakor genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Observera dock att om du tar bort kakor kan du inte nödvändigtvis använda alla funktioner på Kojamos webbplatser.
Om du inte önskar att reklam riktas enligt dina intresseområden, kan du förhindra riktningen genom nedanstående länkar. Efter att du har förhindrat riktningen visas lika många annonser för dig som förut men dessa har inte valts enligt dina intresseområden.

Riktning av Adform kan förhindras här
Riktning av Google kan förhindras här
Riktning av Facebook kan förhindras här
Riktning från andra tredje parter kan förhindras här

Vi använder kakor från Fonecta Ab för att följa upp användningen av webbplatsen.

Blockera kakor från Fonecta Ab här.