Asukasetujen säännöt

Asukasetujen säännöt

1. YLEISTÄ

Kojamon asukasedut palkitsevat pitkäaikaisesta asumisesta Lumo- ja VVO-asunnoissa. Asukasedut määräytyvät yhtäjaksoisen asiakkuusajan perusteella eli sen mukaan, kuinka kauan on yhtäjaksoisesti asunut Lumo- ja VVO-vuokra-asunnoissa. Asukaseduista vastaa: Kojamo Oyj Y-tunnus 0116336-2 PL 40, 00301 Helsinki Asukasetujen yhteystiedot: Kojamo Oyj Asukasedut PL 40, 00301 Helsinki Puh. 020 508 5000 (ma, ti, ke, pe klo 8.00 – 16.00, to 9.30 – 16.00) Sähköposti: asukasedut@lumo.fi

2. ASUKASETUJEN SAAMINEN

Lumo- ja VVO-asukkaat saavat asukasetuja automaattisesti, kun vuokrasopimus on solmittu. Edellytyksenä on, että asukas on toimittanut vaadittavat asiakastiedot (nimi, henkilötunnus). Asiakastietoja käsitellään henkilötietosuojalain mukaisesti. Lue lisää henkilötietojen käsittelystä konsernissamme. Etuja voivat saada vain yksityishenkilöt. Yritykset, yhteisöt tai järjestöt eivät ole asukasetujen piirissä.

3. YHTÄJAKSOINEN ASIAKKUUSAIKA

Asumisaika lasketaan vuokrasopimuksen alkamispäivästä. Jos asukas on asunut useassa Lumo- ja VVO-asunnossa yhtäjaksoisesti, niin asumisaika lasketaan ensimmäisen vuokrasopimuksen alkamisesta. Asumisajassa ei voi olla taukoja sopimusten välillä, eli uuden sopimuksen tulee jatkua siitä mihin vanha on päättynyt. Mikäli asunto on siirtynyt Kojamon omistukseen asukkaan vuokrasopimuksen voimassaoloaikana, asumisaika lasketaan siitä, kun sopimus Kojamon kanssa on alkanut. Asukaseduista saa tietoa verkosta osoitteesta Lumo.fi/asukasedut, Kodikas-lehdestä tai asukasetujen asiakaspalvelusta.

4. ASUKASEDUT

Asukas saa kulloinkin voimassa olevat edut ja palvelut. Kojamolla on oikeus muuttaa etuja ja palveluita. Kulloinkin voimassa olevat edut ja palvelut on nähtävissä osoitteessa Lumo.fi/asukasedut. Edut ja palvelut ovat joko asiakaskohtaisia tai talouskohtaisia. Etuja ei saa, mikäli asukas on ilmoittanut haluavansa olla etujen ulkopuolella. Kojamolla on yksipuolinen oikeus kohdentaa asukasetuja haluamallaan tavalla eri asiakkuustasojen välillä tai niiden sisällä. Kojamolla on lisäksi oikeus rajata etuja koskemaan vain tiettyä maantieteellistä aluetta.

5. ASUKASEDUISTA KIELTÄYTYMINEN

Asiakas voi ilmoittaa vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä, ettei halua vastaanottaa asukasetuja. Asukas voi kieltäytyä asukaseduista ilmoittamalla siitä sähköpostilla: asukasedut@lumo.fi tai kirjeitse osoitteeseen: Kojamo, Asukasedut, PL 40, 00301 Helsinki. Päivätyssä ilmoituksessa on mainittava nimi, osoite ja puhelinnumero.

6. ALENNUSETUJEN EHDOT

6.1 Kukin etuja tarjoava yritys vastaa omalta osaltaan yksin Kodikas-lehdessä ja asukasetujen nettisivuilla julkistettavan ilmoituksen ja tarjousehtojen oikeusvaikutuksista sekä tarjoamiensa tuotteiden ja/tai palveluiden toteutumisesta ja sisällöstä suhteessa kuluttajiin. Kojamo ei vastaa asiakasyritysten mahdollisista omistussuhteiden muutoksista, eikä etujen toteutumisesta tai sisällöstä. 

6.2 Asukaseduista syntyviä tapahtumatietoja ja muita henkilötietoja mm. asiakassuhteen hoitoon ja markkinointiin liittyen käsitellään asukasetujen rekisteriselosteen mukaisesti. Rekisteriseloste on nähtävissä täältä. Asiakas voi kieltää henkilötietojensa käsittelyn suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä asukasetujen asiakaspalveluun sähköpostitse asukasedut@lumo.fi tai kirjeitse osoitteeseen Kojamo, Asukasedut, PL 40, 00301 Helsinki.

7. MUUT EHDOT

7.1 Kojamo voi lopettaa asukasetujen myöntämisen väärinkäytöksen vuoksi. Väärinkäytökseksi katsotaan minkä tahansa näissä ehdoissa esitetyn säännön rikkominen, dokumenttien kuten lippujen tai arvokuponkien väärentäminen, muuttaminen, myyminen tai luovuttaminen toiselle henkilölle. Kojamo ilmoittaa tällöin asukkaalle kirjallisesti etujen päättymisestä ja päättymisen syystä. 

7.2 Kojamo pidättää yksipuolisen oikeuden muuttaa ja/tai tulkita asukasetuja koskevia sääntöjä, ehtoja, ohjelman rakennetta tai lopettaa asukasedut tai osan niistä. 

7.3 Muutoksista asukaseduissa ilmoitetaan osoitteessa Lumo.fi/asukasedut tai Kodikas-lehdessä. 

7.4 Kojamo ei vastaa yhteistyökumppaneiden tuottamista palveluista tai niistä aiheutuneista reklamaatioista, vaan kukin yhtiö vastaa omista tuotteistaan ja palveluistaan.