Lumo-kodin asukas, voita Sideways VIP-liput sinulle ja kaverillesi!

Osallistumalla arvontaan voit voittaa Sideways VIP-liput itsellesi ja kaverillesi. Arvontaan voivat osallistua vain Lumo-kotien asukkaat.

Kaikkien arvontaan osallistuneiden Lumo-asukkaiden kesken arvotaan kaksi kolmen päivän VIP-lippupakettia kahdelle Sideways-festareille Helsinkiin 6.–8.6.2019. Palkinto sisältää sekä sisäänpääsyn festareille että ekstrakivaa paikan päällä lauantaina 8.6.2019 klo 17 alkaen.

Kilpailuun voi osallistua 29.5.–2.6.2019 välisenä aikana. Arvontalinkki sulkeutuu sunnuntaina 2.6. klo 23:30 ja arvonta suoritetaan maanantaina 3.6.2019. Voittajille ilmoitetaan voitosta puhelimitse tai sähköpostilla maanantain 3.6. aikana ja liput toimitetaan voittajille sähköisesti.

Arvonnan voittajista tehdään tapahtumapaikalla juttu (artikkeli ja/tai video) Lumo-kotien kanavien kautta, sisältömarkkinoinnin ja mainonnan keinoin jaettavaksi.

Lisätietoa: markkinointi@lumo.fi.

Siirry osallistumaan arvontaan >>

Arvonnan säännöt

  1. Kilpailun järjestäjä

Järjestävä taho: Lumo-kodit
Y-tunnus: 2336408-5
Osoite: Mannerheimintie 168a, 00300 Helsinki

  1. Kilpailun alkamis- ja päättymispäivä sekä osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voi osallistua täyttämällä Lumo-asukkaille tarkoitetun arvontalomakkeen. Kilpailuaika on 29.5.-2.6.2019. Arvonta suoritetaan 3.6.2019. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti viimeistään 3.6.2019 puhelimitse tai sähköpostilla.

Kilpailuun voivat osallistua kaikki 18-vuotta täyttäneet Suomessa asuvat henkilöt, pois lukien Järjestäjän työntekijät, jotka ovat osallistuneet kilpailun suunnitteluun, valmisteluun tai toteutukseen, sekä näiden perheenjäsenet. Sama henkilö voi osallistua vain kerran, vain lomakkeen kautta ilmoittautuneet otetaan huomioon. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä ostamista, ellei kilpailun yhteydessä ole toisin mainittu. Jos kilpailuun osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai näiden sääntöjen vastaisesta osallistumisesta, on järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.

  1. Voittajien valitseminen ja ajankohta

Voittajat arvotaan kaikkien arvontaan osallistuneiden Lumo-asukkaiden kesken. Arvonta tapahtuu kilpailun päättymisen jälkeen, ja arvonnan päivämäärä ilmoitetaan kyseisen kilpailun yhteydessä. Arvonnan suorittaa Järjestäjän edustaja. Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti puhelimitse tai sähköpostitse. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei kahden (2) päivän aikana kohtuullisin toimenpitein taikka muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa sen voittajalle, vaan se voidaan arpoa uudestaan.

  1. Palkinnot

Arvonnan palkintona on kaksi kappaletta kahden hengen kolmen päivän VIP-lippupakettia (arvo n. 278€/lippupaketti) Sideways-festareille. Palkintoa ei voi koskaan muuttaa rahaksi tai muuhun tavaraan tai tapahtumaan.

  1. Säännöt koskevat kaikkia osallistujia

Osallistumalla kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mikäli tällaisia muutoksia joudutaan tekemään, ilmoitetaan niistä näillä kilpailuja koskevilla sivuilla.

  1. Henkilötietojen käsittely

Järjestäjä käsittelee kilpailuun osallistuvien tietoja ainoastaan kilpailun ja arvonnan toteuttamiseksi sekä palkinnon luovuttamiseksi. Osallistujien tietoja ei luovuteta kolmansille tahoille eikä käytetä suoramarkkinointiin ilman osallistujan antamaa suostumusta. Lisätietoja tietosuojasta löytyy oheisesta tietosuojaselosteesta.

  1. Voittajien nimien julkaiseminen

Arvonnan voittajien julkaisemisen yhteydessä voidaan julkaista osallistujan ilmoittama etunimitieto ja paikkakunta. Arvonnan voittajista tehdään juttu Lumo-kotien eri kanaviin.

  1. Järjestäjän ja kilpailuun osallistujan vastuut

Järjestäjä vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Osallistujat vapauttavat Järjestäjän sekä mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta kilpailuun. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.

Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Voittajan velvollisuutena on vastata kaikista muista palkinnon vastaanottamiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

  1. Oikeudet kilpailun puitteissa toimitettuun materiaaliin

Oikeudet kampanjaan ja arvontaan liittyvään materiaaliin kuuluvat arvonnan järjestäjälle. Osallistuja vakuuttaa, että hän on itse luonut mahdollisen kilpailuun toimittamansa materiaalin ja vastaa, että se tai sen hyödyntäminen ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastaista.

  1. Muut ehdot

Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän niiden nojalla tekemiä päätöksiä sekä noudattamaan kilpailuun mahdollisesti liittyvien Järjestäjästä riippumattomien palvelujen, kuten Facebookin, Twitterin, YouTuben tai Instagramin käyttöehtoja. Mitkään Järjestäjän järjestämät kilpailut Facebookissa tai Instagramissa eivät ole Facebookin tai Instagramin järjestämiä, tukemia tai sponsoroimia.

Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta kilpailuun, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kilpailun toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin.