Marraskuun My Lumo -kuukausiarvonta

Lumo arpoo kaikkien My Lumo -palvelun käyttäjien kesken vuonna 2019 joka kuukausi mainioita palkintoja! Marraskuun arvonnassa palkintona on ylellinen Balmuir Spa -tuotepaketti, joka sisältää tummanharmaan Balmuir Lugano -käsipyyhesetin, tummanharmaan Balmuir Lugano -kylpypyyhkeen ja Balmuir-käsisaippuan.

Mukana arvonnassa ovat automaattisesti kaikki My Lumo -palvelun 30.11.2019 mennessä käyttöön ottaneet asukkaat. Arvonta suoritetaan 2.12.2019 ja arvonnan voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti.

Lokakuun My Lumo -kuukausiarvonta suoritettiin 4.11.2019 ja arvonnan voittajalle on ilmoitettu voitosta henkilökohtaisesti.

Arvonnan säännöt

1. Kilpailun järjestäjä

Järjestävä taho: Kojamo (”Järjestäjä”). Lumo on osa Kojamo-konsernia.

Y-tunnus: 0116336-2

Osoite: Mannerheimintie 168a, 00301 Helsinki

2. Kilpailun alkamis- ja päättymispäivä sekä osallistumiskelpoisuus

Arvonnassa ovat automaattisesti mukana kaikki My Lumo -palveluun osoitteessa lumo.fi/mylumo 30.11.2019 mennessä kirjautuneet asukkaat. Palvelun voivat ottaa käyttöön kaikki, jotka ovat solmineet Järjestäjän tai jonkin sen tytäryrityksen kanssa vuokrasopimuksen. Järjestäjän työntekijät, jotka ovat osallistuneet kilpailun suunnitteluun, valmisteluun tai toteutukseen, sekä näiden perheenjäsenet eivät voi osallistua kilpailuun. Jos kilpailuun osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai näiden sääntöjen vastaisesta osallistumisesta, on järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.

3. Voittajien valitseminen ja ajankohta

Voittajat arvotaan kaikkien My Lumo -palveluun 30.11.2019 mennessä kirjautuneiden asukkaiden kesken. Arvonta tapahtuu 2.12.2019 ja arvonnan suorittaa Järjestäjän edustaja. Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti puhelimitse tai sähköpostitse. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai arvonnan voittajaa ei saada kiinni yhden (1) viikon kuluessa kohtuullisin toimenpitein taikka muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa sen voittajalle, vaan se voidaan arpoa uudestaan.

4. Palkinnot

Ylellinen Balmuir Spa -tuotepaketti sisältää tummanharmaan Balmuir Lugano -käsipyyhesetin, tummanharmaan Balmuir Lugono -kylpypyyhkeen sekä Balmuir-käsisaippuan (arvo n. 88 €).

Palkintoa ei voi koskaan muuttaa rahaksi tai muuhun tavaraan tai tapahtumaan.

5. Säännöt koskevat kaikkia osallistujia

Osallistumalla kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mikäli tällaisia muutoksia joudutaan tekemään, ilmoitetaan niistä näillä kilpailuja koskevilla sivuilla.

6. Henkilötietojen käsittely

Järjestäjä käsittelee kilpailuun osallistuvien tietoja ainoastaan kilpailun ja arvonnan toteuttamiseksi sekä palkinnon luovuttamiseksi. Osallistujien tietoja ei luovuteta kolmansille tahoille eikä käytetä suoramarkkinointiin ilman osallistujan antamaa suostumusta. Lisätietoja tietosuojasta löytyy oheisesta tietosuojaselosteesta.

7. Voittajien nimien julkaiseminen

Arvonnan voittajien julkaisemisen yhteydessä voidaan julkaista osallistujan ilmoittama etunimitieto ja paikkakunta.

8. Järjestäjän ja kilpailuun osallistujan vastuut

Järjestäjä vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Osallistujat vapauttavat Järjestäjän sekä mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta kilpailuun. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.

Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Voittajan velvollisuutena on vastata kaikista muista palkinnon vastaanottamiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

9.Muut ehdot

Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän niiden nojalla tekemiä päätöksiä sekä noudattamaan kilpailuun mahdollisesti liittyvien Järjestäjästä riippumattomien palvelujen, kuten Facebookin, Twitterin, YouTuben tai Instagramin käyttöehtoja. Mitkään Järjestäjän järjestämät kilpailut Facebookissa tai Instagramissa eivät ole Facebookin tai Instagramin järjestämiä, tukemia tai sponsoroimia.

Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta kilpailuun, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kilpailun toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin.