Lumo <3 Särkänniemi -arvonnan säännöt

Etsi Lumo-verkkokaupasta Särkänniemi-liput, tilaa uutiskirje ja osallistu Särkänniemen lippupakettien arvontaan!

Kaikkien Särkänniemi-liput löytäneiden ja uutiskirjeen tilanneiden kesken arvotaan 250 neljän lipun pakettia Särkänniemeen lauantaina 25.5.2019 klo 10–13. Kilpailuun voi osallistua 13.5.2019 asti ja voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti.

Lisätietoa: markkinointi@lumo.fi

Kilpailun säännöt:

Kilpailun järjestäjä
Järjestävä taho: Lumo-kodit
Y-tunnus: 2336408-5
Osoite: Mannerheimintie 168a, 00300 Helsinki

Kilpailun alkamis- ja päättymispäivä sekä osallistumiskelpoisuus
Arvontaan voi osallistua etsimällä Lumo-verkkokaupasta Särkänniemi-liput ja tilaamalla Lumo-uutiskirjeen sähköpostiisi. Kaikkien uutiskirjeen tilanneiden kesken arvotaan 250 neljän lipun pakettia Särkänniemeen lauantaina 25.5. klo 10–13.
Kilpailuaika on 26.4.-13.5.2019. Arvonta suoritetaan ja palkinnon voittajille ilmoitetaan sähköpostilla tai tekstiviestillä 14.–15.5.2019 välisenä aikana.
Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt, pois lukien Järjestäjän työntekijät, jotka ovat osallistuneet kilpailun suunnitteluun, valmisteluun tai toteutukseen, sekä näiden perheenjäsenet. Osallistua voivat yli 18-vuotiaat henkilöt, sama henkilö voi osallistua vain kerran ja vain kilpailun lomakkeen kautta ilmoittautuneet ja uutiskirjeen tilanneet otetaan huomioon arvonnassa. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä ostamista, ellei kilpailun yhteydessä ole toisin mainittu. Jos kilpailuun osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai näiden sääntöjen vastaisesta osallistumisesta, on järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.

Voittajien valitseminen ja ajankohta
Voittajat arvotaan kaikkien Särkänniemi-liput verkkokaupasta löytäneiden ja uutiskirjeen tilanneiden kesken. Arvonta tapahtuu kilpailun päättymisen jälkeen. Arvonnan suorittaa Lumo-kotien edustaja. Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti sähköpostitse tai tekstiviestillä. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei viikon aikana kohtuullisin toimenpitein taikka muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa sen voittajalle, vaan se voidaan arpoa uudestaan.

Palkinnot
Arvonnan palkintoina on 250 kpl neljän lipun pakettia Särkänniemeen lauantaina 25.5.2019 klo 10-13 (arvo n. 156€/4 lipun paketti). Palkintoa ei voi koskaan muuttaa rahaksi tai muuhun tavaraan tai tapahtumaan.

Säännöt koskevat kaikkia osallistujia
Osallistumalla kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mikäli tällaisia muutoksia joudutaan tekemään, ilmoitetaan niistä näillä kilpailuja koskevilla sivuilla.

Henkilötietojen käsittely
Järjestäjä käsittelee kilpailuun osallistuvien tietoja ainoastaan kilpailun ja arvonnan toteuttamiseksi sekä palkinnon luovuttamiseksi. Osallistujien tietoja ei luovuteta kolmansille tahoille eikä käytetä suoramarkkinointiin ilman osallistujan antamaa suostumusta. Lisätietoja tietosuojasta löytyy oheisesta tietosuojaselosteesta: https://lumo.fi/tietosuoja/ .

Voittajien nimien julkaiseminen
Arvonnan voittajien julkaisemisen yhteydessä voidaan julkaista osallistujan ilmoittama etunimitieto ja paikkakunta.

Järjestäjän ja kilpailuun osallistujan vastuut
Järjestäjä vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Osallistujat vapauttavat Järjestäjän sekä mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta kilpailuun. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.
Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Voittajan velvollisuutena on vastata kaikista muista palkinnon vastaanottamiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

Oikeudet kilpailun puitteissa toimitettuun materiaaliin
Oikeudet kampanjaan ja arvontaan liittyvään materiaaliin kuuluvat arvonnan järjestäjälle. Osallistuja vakuuttaa, että hän on itse luonut mahdollisen kilpailuun toimittamansa materiaalin ja vastaa, että se tai sen hyödyntäminen ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastaista.

Muut ehdot
Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän niiden nojalla tekemiä päätöksiä sekä noudattamaan kilpailuun mahdollisesti liittyvien Järjestäjästä riippumattomien palvelujen, kuten Facebookin, Twitterin, YouTuben tai Instagramin käyttöehtoja. Mitkään Järjestäjän järjestämät kilpailut Facebookissa tai Instagramissa eivät ole Facebookin tai Instagramin järjestämiä, tukemia tai sponsoroimia.
Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta kilpailuun, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kilpailun toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin.