iPad-arvonta My Lumo -käyttäjille

Arvomme kaikkien 31.3.2019 mennessä My Lumo -palveluun kirjautuneiden käyttäjien kesken iPad-tabletin (1 kpl). Arvonnassa ovat automaattisesti mukana kaikki My Lumo -käyttöön ottaneet Kojamon asiakkaat. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti.

Arvonnan säännöt

1. Kilpailun järjestäjä

Järjestävä taho: Kojamo Oyj (”Järjestäjä”)
Y-tunnus: 0116336-2
Osoite: Mannerheimintie 168a, 00301 Helsinki

2. Kilpailun alkamis- ja päättymispäivä sekä osallistumiskelpoisuus

Arvonnassa ovat automaattisesti mukana kaikki My Lumo -palvelun osoitteessa https://my.lumo.fi välillä 1.1.2019-31.3.2019 käyttöön ottaneet asiakkaat. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti siihen sähköpostiosoitteeseen, jota hän on käyttänyt kirjautuessaan My Lumo -palveluun tai puhelimitse, mikäli puhelinnumero on Järjestäjän tiedossa.

Kilpailu on voimassa välillä 1.1.2019-31.3.2019.

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Järjestäjän tai sen tytäryritysten asiakkaat, jotka ovat solmineet sen kanssa vuokrasopimuksen, ja joilla on näin ollen mahdollisuus luoda itselleen My Lumo -käyttäjätunnukset. Järjestäjän työntekijät, jotka ovat osallistuneet kilpailun suunnitteluun, valmisteluun tai toteutukseen, sekä näiden perheenjäsenet eivät voi osallistua kilpailuun. Jos kilpailuun osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai näiden sääntöjen vastaisesta osallistumisesta, on järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.

3. Voittajien valitseminen ja ajankohta

Voittaja arvotaan kaikkien kilpailun aikana My Lumo -palveluun kirjautuneiden käyttäjien kesken. Arvonta tapahtuu viimeistään 2.4.2019. Arvonnan suorittaa Järjestäjän edustaja. Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti siihen sähköpostiosoitteeseen, jota hän on käyttänyt kirjautuessaan My Lumo -palveluun tai puhelimitse, mikäli puhelinnumero on Järjestäjän tiedossa. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei kahden (2) viikon aikana kohtuullisin toimenpitein taikka muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa sen voittajalle, vaan se voidaan arpoa uudestaan.

4. Palkinnot

Arvonnan palkinto on iPad (2018) 32 GB WiFi (tähtiharmaa) -tablet-tietokone. Palkintoa ei voi koskaan muuttaa rahaksi tai muuhun tavaraan tai tapahtumaan.

5. Säännöt koskevat kaikkia osallistujia

Osallistumalla kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mikäli tällaisia muutoksia joudutaan tekemään, ilmoitetaan niistä näillä kilpailuja koskevilla sivuilla.

6. Henkilötietojen käsittely

Järjestäjä käsittelee kilpailuun osallistuvien tietoja ainoastaan kilpailun ja arvonnan toteuttamiseksi sekä palkinnon luovuttamiseksi. Osallistujien tietoja ei luovuteta kolmansille tahoille eikä käytetä suoramarkkinointiin ilman osallistujan antamaa suostumusta. Lisätietoja tietosuojasta löytyy oheisesta tietosuojaselosteesta.

7. Järjestäjän ja kilpailuun osallistujan vastuut

Järjestäjä vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Osallistujat vapauttavat Järjestäjän sekä mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta kilpailuun. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.

Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Voittajan velvollisuutena on vastata kaikista muista palkinnon vastaanottamiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.